Pamahalaan sa pagdating ng amerikano

Dollar – Pangunahing motibo sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.Ang pagsusulong nito nga mga interes pang-ekonomiko sa Silangan lalo na sa bansang Tsina.Once you find your worksheet, just click on the Open in new window bar on the bottom of the worksheet to print or download. Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67,000 taon na ang nakalilipas.Sa halip ay pinapalaganap ang larawan ng mga Amerikano bilang tagapagligtas at nagbigay ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino.by Wang Gungwu and Ng Chin Keong, Wiesbaden: Harrassowitz, pp.f;tlr i\ybgbg7f7 ' == Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Mga pangyayari sa Pilipinas (panahon ng Amerikano).

||

Dollar – Pangunahing motibo sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.

Ang pagsusulong nito nga mga interes pang-ekonomiko sa Silangan lalo na sa bansang Tsina.

Once you find your worksheet, just click on the Open in new window bar on the bottom of the worksheet to print or download.

Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67,000 taon na ang nakalilipas.

Sa halip ay pinapalaganap ang larawan ng mga Amerikano bilang tagapagligtas at nagbigay ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino.

by Wang Gungwu and Ng Chin Keong, Wiesbaden: Harrassowitz, pp.

]]

Nakakapunyeta lang sila kasi mababaho ang amoy nila lalo na kapag tumataas ng mga kamay.

Duty – Tungkulin ng bawat mamamayang Amerikano na sumuporta at maglingkod sa patakaran sa pagpapalawak ng Estados Unidos.

Ito ay tungkulin nila sa bansa bilang mga Amerikano at Kristyano.

Motibo at Layunin sa Pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas Destiny / Manifest destiny – ang paniniwala ng mga Amerikano na sila ay itinadhanang lahi na magpapalaganap ng kanilang sibilisasyon sa mundo.

Sila ang mag-aangat sa katayuan ng mga inferyor na bansa sa mundo.

Search for pamahalaan sa pagdating ng amerikano:

pamahalaan sa pagdating ng amerikano-2pamahalaan sa pagdating ng amerikano-41pamahalaan sa pagdating ng amerikano-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pamahalaan sa pagdating ng amerikano”